top of page

Reglament Gran Fons Encamp Pas de la Casa

 

Art. 1 El Gran Fondo Encamp Pas de la Casa  2023 és una marxa cicloturista oberta a tots els ciclistes majors de 18 anys per realitzar el recorregut gran i mig fons, ia partir de 16 anys per realitzar el recorregut mig fons (Beixalis) i short fons (Cortals)

El Gran Fons Encamp Pas de la Casa  2023 és una prova no competitiva que es desenvoluparà en tot moment per carreteres obertes al trànsit rodat, cosa que significa que tot participant haurà d'extremar les precaucions durant tot el recorregut, respectant sempre el codi de circulació.

El Gran Fondo Encamp Pas de la Casa  2023 està organitzada per  Comú d'Encamp, ODC de les Parròquies incloses al recorregut.

 

Art. 2.- El Gran Fondo Encamp Pas de la Casa es desenvoluparà seguint el programa horari que es publicarà a la web oficial i que rebran els participants inscrits a través de les comunicacions informatives via mail.

Aquests horaris es poden veure alterats per necessitats organitzatives.

Art. 3.- Drets dinscripció:

Dates dinscripció seran a partir 15 de desembre amb els següents preus i terminis.

15 de desembre al 31 de gener:

  • ENVALIRA: 95€ amb mallot, 65€ sense mallot

  • BEIXALÍS: 75€ amb mallot, 45€ sense mallot

  • CORTALS: 65€ amb mallot, 40€ sense mallot

31 de gener a 30 d'abril:

  • ENVALIRA: 110€ amb mallot, 75€ sense mallot

  • BEIXALÍS:  90€ amb mallot, 60€ sense mallot

  • CORTALS: 80€ amb mallot, 55€ sense mallot

30 d'abril al 22 de maig:

  • ENVALIRA: 95€ sense mallot

  • BEIXALÍS: 75€ sense mallot

  • CORTALS:  65€ sense mallot

Preus disponibles seguint el link d'inscripcions dewww.granfondoepc.com

 

• La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.

• Tots els preus figuren al formulari d'inscripció d'aquesta web i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament en línia amb targeta de crèdit o dèbit.

• S'acceptaran canvis de distància fins a l'1 de Maig abonant la diferència de preu en cas d'optar a una distància superior. Serà gratuït per accedir a una distància inferior.

· S'acceptaran canvis de nom fins a l'1 de Maig.

L'assegurança de dia dóna cobertura mèdica a les lesions físiques patides pel participant, i no estan coberts els danys materials de la bicicleta ni complements així com els danys causats a tercers.

En cas de no poder participar s'utilitzarà la taula següent com a política de devolucions: Fins al 1 de Maig  devolució del 95%

 

Art. 4.- Per participar és obligatori estar en possessió l'assegurança proporcionada per l'organització inclosa al preu. És l'única assegurança vàlida acceptada per l'organització

La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

 

Art. 5.- L'organització proporcionarà el següent material obligatori per a tots els participants:

• Un dorsal per situar a la part davantera de la bicicleta.

• Una polsera identificativa de participant que haurà de mantenir posada durant tota la marxa, per fer ús del servei mecànic, servei mèdic, avituallaments, trofeu finisher i accés al recinte exclusiu de participants en zona d'arribada.

Art. 6.- Les inscripcions es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament i les devolucions es regiran en funció de les normes de contractació.

 

Art. 7.- La inscripció  inclou dorsal, bossa “welcome pack”, avituallament, dinar a l'arribada, servei mecànic, servei mèdic, medalla i peça “Finisher” (a lliurar en línia de meta als “finishers”) abandonar l'esdeveniment o no arribar dins dels límits horaris suposarà la renúncia a la medalla i penyora “finisher”.

 

Art. 8.- La recollida dels dorsals es realitzarà a Encamp, plaça dels Arinsols en els horaris / programa indicats a la web unes setmanes abans de l'esdeveniment.

 

Tot participant ha de portar, de forma obligatòria i visible:

• Placa identificativa a la part davantera de la bicicleta ben visible sense doblegar i sense tallar, la publicitat impresa a la placa no es pot amagar ni alterar. Aquell ciclista que no porti col·locada de manera visible la placa de la bicicleta serà retirat del recorregut per membres de lorganització o per les forces de lordre.

 

La placa és un element personal i intransferible. La persona inscrita només podrà participar amb la placa que li ha estat assignat i accepta no permetre'n l'ús a altres persones.

 

Art. 9.- Per recollir el dorsal i bossa “welcome pack”, serà OBLIGATORI presentar la documentació que arribat el moment exigeixin les autoritats sanitàries i que comunicarem a través del dossier del participant dies previs a la celebració del Gran Fons Encamp Pas de la Casa  , fotografia al mòbil del passaport, DNI o NIE. per als menors de 18 anys és obligatori presentar lautorització paterna (descarregar full Annex) degudament signada.

 

Art. 10.- ÉS OBLIGATORI L'ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

 

Art. 11.- El recorregut de la marxa estarà degudament senyalitzat.

 

Art. 12.- L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova de quatre vehicles assistència mèdica, en punts estratègics del recorregut i un PMA (Punt Mèdic Avançat) a la línia d'arribada.

 

Art. 13.- Lorganització disposarà de vehicles dassistència mecànica al llarg de la prova però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d'avaria, la mà d'obra serà gratuïta, però les peces de recanvi aniran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta.

Tots els participants han de portar la bicicleta en perfecte estat, així com els recanvis i ser autosuficients.

L´assistència mecànica de l´organització és un servei de cortesia.

 

Art. 14.- Els avituallaments:

La guia del participant descriurà els punts d'avituallament i el seu contingut adaptant-se a la climatologia prevista per a la data en cas que sigui necessari.

  

A les 15:00h es clourà el control d'arribada i es donarà per finalitzada l'edició 2022 de la prova

 

Art. 17.- Es considerarà Finisher de la Gran Fons Encamp Pas de la casa 2022 tot participant que completi el recorregut íntegrament, dins dels horaris previstos per l'organització.

 

Art. 18.- Els trofeus Finisher es lliuraran en el lliurament de premis del mateix dia de la prova, la no presència en el lliurament de premis suposarà la renúncia a trofeu, medalla o premi en metàl·lic si correspon.

 

Art. 19.- Tots els participants, hauran de fer cas i seguir les normes de circulació, la prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi les normes de circulació serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la prova.

 

Art. 20.- L'organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per la corresponent assegurança d'accidents contractada a l'organització en cas i inclòs a la inscripció. Tampoc no es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contraure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix lorganització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament dobjectes personals per qualsevol circumstància.

 

Art. 21.- L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho consideri necessari. Així mateix, es reserva el dret d'admissió.

 

Art. 22.- Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors del Gran Fons Encamp Pas de la Casa 2022 a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, fotos, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva banda, a rebre cap compensació econòmica. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

 

Art. 23.- El sol fet d'inscriure's en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació a la prova.

 

Art. 24.- De manera estricta, es realitzarà la penalització dels participants que:

• No respectin les normes de circulació.

• No respecteu les consignes de seguretat indicades per la Policia i per l'organització.

• No passin pel control de sortida i per altres situats al recorregut.

• Embruten o degraden l'itinerari, llançant deixalles.

• Comportaments que impedeixin el desenvolupament normal de la prova i que vagin en contra del present reglament.

La Policia i l'organització, prendran nota d'aquells que facin algunes de les conductes indicades anteriorment.

L'organització adquireix el compromís davant de la resta de participants i de les autoritats de sancionar-los de manera efectiva. La penalització serà:

• Desqualificació de la prova, sense dret a trofeu “Finisher”

• Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.

• Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

• Les sancions imposades per les autoritats policials, a les quals per la seva actitud es pogués fer mereixedor.

 

Art. 25.- L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major.

 

Art. 26.- Es recomana encaridament als participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar a la prova.

 

Art. 27.- El participant autoritza el tractament i la cessió de les seves dades a les entitats organitzadores i col·laboradores d'aquest esdeveniment a l'efecte de tramitar la inscripció a la prova i gestionar tot allò relacionat amb la participació a la marxa. Així mateix, autoritza el tractament i la cessió de dades a les entitats organitzadores, patrocinadores i col·laboradors d'aquest esdeveniment disponibles a www.granfondoepc.com, amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, per la qual cosa aquestes entitats puguin adreçar ofertes dels productes i serveis que comercialitzen per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Us informem que podreu exercir davant d'aquesta/es entitat/s els vostres drets d'accés rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals dirigint-vos a SAETDE , Carrer Prat de la Creu, 59, AD500 Andorra la Vella

 

Telèfon801 050  hola@granfondoepc.com

bottom of page